Thành viên

70.00000%

97.00000%
Tên đăng nhập:
DuyGV_BlackZzzz
Cấp độ:
10
Số Lượng Thịt Nai:
0
Cấp Độ Vip:
VIP SILVER
Ngày sinh:
2005-01-01
Thời gian đăng ký:
2023-06-28 09:45:08
Lần cuối đăng nhập:
2024-03-21 22:23:04
Giới tính:
Boy
Tình trạng:
Offline
Mail:
Đã Xác Minh GMAIL
Trạng thái:
Banned ( Tài khoản này đã bị khóa )
Kho vũ khí
Tuỳ chỉnh giao diện

Logo Header


Navbar Header


Sidebar

Background