Thành viên

0.00000%

99.00000%
Tên đăng nhập:
Junior_Tee
Cấp độ:
8
Số Lượng Thịt Nai:
15
Cấp Độ Vip:
NO VIP
Ngày sinh:
2003-02-07
Thời gian đăng ký:
2023-06-23 18:02:21
Lần cuối đăng nhập:
2024-03-09 22:57:56
Giới tính:
Boy
Tình trạng:
Offline
Mail:
Đã Xác Minh GMAIL
Trạng thái:
Banned ( Tài khoản này đã bị khóa )
Kho vũ khí
Tuỳ chỉnh giao diện

Logo Header


Navbar Header


Sidebar

Background