Bảng xếp hạng giờ chơi -

# Nhân vật Số lần bị bắt Trạng thái
# Nhân vật Số lần bị bắt Trạng thái
0 Junior_Tee 174 lần Offline
1 DuyGV_BlackZzzz 145 lần Online
2 YAKUZA_GAU 111 lần Offline
3 Eren_Yeager 102 lần Offline
4 Nguyen_Dinh_Tuong 98 lần Offline
5 Huynh_Phat 93 lần Offline
6 Dang_Thanh_Hienn 76 lần Offline
7 ObitoX_wold 75 lần Offline
8 Liie_Domi 74 lần Offline
9 Dau_ga_Vip 73 lần Offline
Tuỳ chỉnh giao diện

Logo Header


Navbar Header


Sidebar

Background