Bảng xếp hạng giờ chơi -

STT Nhân vật Số giờ đã chơi Trạng thái
0 Dau_ga_Vip 7660 giờ Offline
1 Em_La_Ai 2822 giờ Offline
2 William_Minh 2803 giờ Offline
3 Pham_Thanh_Dat 2566 giờ Online
4 Robinson_Crusoe 2562 giờ Online
5 Natsu_Dragneel 2521 giờ Offline
6 Darius_Dracula 2463 giờ Offline
7 Huy_sike 2348 giờ Offline
8 Rua_llx 2232 giờ Online
9 Justin_dave 2224 giờ Offline
Tuỳ chỉnh giao diện

Logo Header


Navbar Header


Sidebar

Background